Over het IJ Festival: Geloof in Noord

Over het IJ Festival: Geloof in Noord

Participatietheaterprogramma over nihilisme. Waarin geloven Nederlanders nog? Begon met een zoektocht naar tien idealisten: jonge, oude, oer-Hollandse en nieuw-Nederlandse bewoners van Amsterdam Noord. Koppelde hen aan kunstenaars van uiteenlopende disciplines wat resulteerde in tien minivoorstellingen waar de Noorderlingen een hoofdrol in vervulden.

De presentaties werden opgevoerd in van licht en geluid voorziene zeecontainers en kregen lovende kritieken.